Τι είναι ζωγραφική;

Η ζωγραφική είναι μία από τις Καλές Τέχνες που ονομάζονται εικαστικές. Έργο της είναι η απόδοση πάνω σ' επίπεδη επιφάνεια, με γραμμές, σκιές ή χρώματα, του κόσμου που περιβάλλει τον καλλιτέχνη. Επίσης η έκφραση της εντύπωσης, των αισθημάτων, της ψυχικής διάθεσης και των ιδεών τις οποίες δημιουργεί ο έξω κόσμος. Μπορεί ακόμα να εκφράσει ο καλλιτέχνης, σύμφωνα με τη φαντασία του, μυθολογικά πρόσωπα, φυσικές δυνάμεις, ιστορικά πρόσωπα, μεγάλες στιγμές στην ιστορία των λαών ή ακόμη και αφηρημένες έννοιες.

Η εξέταση των έργων καλλιτεχνών της ίδιας ιστορικής περιόδου, που συνήθως παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, δείχνουν ότι ο καλλιτέχνης δεν είναι κάτι ξεχωριστό, αλλά, όπως όλοι οι σύγχρονοί του, ασχολείται με τα ίδια προβλήματα, συγκινείται από τα ίδια περιστατικά και γενικά ζει την εποχή του και δέχεται τα μηνύματα και τις ιδέες της κοινωνίας γύρω του.

Φυσικά ο καλλιτέχνης έχει την ικανότητα ν' αποδώσει όλα αυτά με την τέχνη του, πράγμα που δεν το μπορούν όλοι. Οι ατομικές διαφορές που παρουσιάζονται σ' έργα της ίδιας εποχής, οφείλονται στην ξεχωριστή προσωπικότητα του καθενός και όσο πιο έντονη είναι η προσωπικότητα του καλλιτέχνη, τόσο πιο βαθιά αποτυπώνει τη σφραγίδα της στα έργα του.


Από το Blogger.

Popular Posts